Formulari d’assessorament

Dades entitat: (*)
(seleccionar NOMÉS una de les dues opcions)

Raó social de l'entitat sol·licitant: (*)

NIF de l'entitat sol·licitant: (*)

Forma jurídica:

Municipi de la seu de l'entitat: (*)

Àmbit d’actuació de l’entitat, segons llei 25/2015:
(seleccionar-ne màxim 2)

Dades de contacte: (*)

Correu electrònic: (*)

Telèfon de contacte: (*)
(preferentment mòbil)

Servei d’Assessorament sol·licitat:

Explica’ns el tipus servei d’assessorament que necessites:

Documents adjunts:

Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Voluntariat”
Responsable del tractament: Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials.
Finalitat: La finalitat és el tràmit i gestió de les dades de les entitats sense afany de lucre de voluntariat de Catalunya, censades al Cens d’entitats de voluntariat de Catalunya i la publicació al Web del Departament, i també d’entitats de voluntariat no censades.
D’altra banda, l’alta de persones, als espais de trobada entre voluntaris i entitats mitjançant les plataformes tecnològiques de la direcció general, que volen participar en activitats organitzades per les entitats. Enviament de comunicacions, publicacions i per a la participació en esdeveniments. Estudis i informes de gènere.
Legitimació: Consentiment de l’interessat. Podeu retirar-lo en qualsevol moment.
Destinataris: Les dades es cediran a entitats, amb el consentiment previ de la persona interessada.
Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, quan sigui procedent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit al Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat de la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat de la Direcció General D’Acció Cívica i Comunitària per correu postal (Passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a spav.dso@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).

Informació addicional al web: http://treballiaferssocials.gencat.cat/protecciodades